Velkommen til Solsikken

Solsikken er en aldersintegreret institution med børnehave og fritids-ungdomsklub.

Vi er beliggende på 3 adresser på Søndermarken.
Børnehaven ligger på Grønlandsvej og klubberne ligger på Bygden og Hasselvænget.

Solsikken har i gennem mange år specialiseret sig i børn og natur.
Det er vores erfaring at naturen skal ses, føles og opleves.
Naturen har mange ting at byde på både for en lille 3 årig, der stifter bekendtskab med den første bille og en 17 årig, der tager udfordringen op med kajak.

Vores børnehave har siden september 2003 haft til huse på Solsikkegård.
Solsikkegård er en gammel gård, der danner de perfekte rammer for en naturbørnehave.

Vi ligger i et meget idyllisk og naturskønt område – kun får skridt fra eng, skov og Højen bæk.
Med naturen så tæt på er det ikke nødvendigt for os at løbe efter bussen.

På Solsikkegård har dit barn alle tiders mulighed for at opleve og udforske naturen. Vi er ude i naturen hver dag, hvor vi følger årstidernes og naturens gang.

Pædagogisk er vi optaget af:
- Inkluderende fællesskaber, hvor der er plads til alle.
- Sproget, måden vi taler til og om hinanden.
- Trygge, genkendelige og forudsigelige rammer i hverdagen, for børn, forældre og personale.
- Et godt forældresamarbejde.