Forældresamarbejde

I Solsikken ønsker vi at skabe et godt samarbejde mellem forældre og personale.
Et samarbejde der bygger på gensidig forståelse og accept af de forskellige roller, vi hver især har i forhold til børnene.
Det er vigtigt med et tæt og ligeværdigt samarbejde.
Forældrer skal føle sig trygge ved os - det giver trygge børn!!
Gennem åbenhed og dialog vil vi skabe de bedst mulige rammer for at børnene trives og udvikles i Solsikken.

Primærpædagog:
I Børnehaven arbejder vi med primærpædagoger.
Primærpædagogens ansvar, er i samarbejdet med resten af personalet, bla. at drage omsorg for det enkelte barn og dets familie.

Forældresamtaler/møder:
Vi afholder forældresamtaler og forældremøder, hvor dialogen gerne skal være medvirkende til stadig udvikling af praksis i Solsikke.

Informationer:
Vi arbejder hele tiden med at blive bedre til information til forældrene.
Det gør vi ved at lave nyhedsbreve og informere på tavlerne på stuerne.
Vi bruger Daycare i børnehaven. Et it system hvor information forgår elektronisk og nemt. 
Vores forventninger til forældrene er at de følger med i hvad der sker i institutionen, ved at læse nyhedsbreve m.m. 
Vi har en stolt tradition for at forældrene deltager i vores forskellinge arrangementer og forældremøder.