Inklusionsprincipper

Disse principper er udarbejdet i samarbejde med forældre, forældrebestyrelsen og medarbejdere i Solsikkens børnehave