Personalesamarbejde

Det er vores mål, at ansætte dygtige og loyale medarbejdere med gode samarbejdsevner.
Vi forventer, at medarbejderen udviser en vilje til at videreudvikle sig såvel fagligt som personligt.

Vi bestræber os på at have hensigtsmæssig fordeling af køn, alder og kulturelbaggrund.

Vi arbejder hele tiden på at skabe et godt arbejdsmiljø / klima.
Vi lægger vægt på et samarbejde præget af respekt og ansvarlighed overfor hinanden.
Nøgleord som nærhed, tillid og åbenhed er afgørende for at vi udvikler os fagligt.

Vi har i Solsikken udarbejdet en intern personalehåndbog.
I denne findes de forskellige stillingsbeskrivelser, aftaler, politikker m.m.