Opstart i børnehaven - Overgange

  OPSTART

  Når dit barn har fået plads i Solsikken, vil vi gerne I kommer på besøg inden opstart. Når I besøger os, snakker vi om indkøring, specielle hensyn til dit/jeres barn, sove og spisevaner, aflevering og afhentning, hvad I skal huske at medbringe, samt hvordan I kommer på DayCare og udfylder stamkort.

  Vi fortæller, om hverdagen i Solsikken og de pædagogiske aktiviteter der tilbydes til dit barn. Vi har mange traditioner i huset og har hvert år en årsplan for de aktiviteter der tilbydes børn og voksne. I kan læse mere om traditionerne på hjemmesiden.

  Der er en aktiv forældrebestyrelse, som årligt holder mellem 4 og 5 møder. Referat fra forældrebestyrelsesmøder kan ses på DayCare.

  START I BØRNEHAVE - OVERGANGE

  Tryghed er et af nøgleordene når vi snakker start i børnehave. At starte i børnehave er en stor ting, en hel ny verden som byder på udfordringer og muligheder ikke kun for barnet, men også for mor og far.
  Det er derfor også forskelligt fra barn til barn, hvordan starten i børnehaven bliver.
  Hvordan indkøringen for netop jeres barn skal være aftales i husene med den pædagog der tager imod.

  - Det er vigtigt at mor og eller far er der til at støtte og bakke op de første dage.
  - At barnet får korte dage i starten.

  DAGPLEJE
  Vi har tæt og godt samarbejde med dagplejerne i området, de kommer på besøg, og har det ene af vores huse til rådighed om tirsdagen.
  Dette gør at børnene fra dagplejen kender børnehaven, omgivelserne og har mødt de voksne inden start. Ligesom vi har en god kontakt til den enkelte dagplejer og har mulighed for at hilse på kommende børn. Vi besøger gerne dagplejen inden barnet starter sammen med en lille gruppe børn. Hvor vi har overleveringssamtaler gerne med forældrene.
  VUGGESTUE:
  Vuggestuen inviteret til overleveringssamtaler i institutionen sammen med forældrene inden start i børnehave - dette gør at vi i Solsikken har kendskab til dit/jeres barn og har hilst på forældrene inden start.

  PRIMÆRPÆDAGOG:
  Alle børn har tilknyttet en primærpædagog, som har et ansvar for at barnet får en god start i børnehaven, ligesom det er primærpædagogen der holder samtaler, dette foregår naturligvis i et samarbejde med hele personalegruppen.


  Vi glæder os meget til at se Jer i Solsikkens børnehave. Hvis I er interesseret i at se vores børnehave, så ring og vi finder en dag, hvor I kan komme på besøg. For at blive tilbudt en plads i børnehaven, skal I skrives op på vores venteliste på Vejle Kommunes pladsanvisning.
  ​​