Rart at vide

Afkrydsning
Hvert hus har en skærm med DayCare, hvor i skal tjekke jeres barn ind, skrive tidspunkt samt, hvem der henter. På DayCare APP kan afhentningstidspunktet ændres.
Vigtigt at afhentningstidspunktet er så nøjagtigt som muligt, da børnene er nysgerrige på hvornår de skal hjem.

Afhentning
Vi skal have besked hvis andre end forældre henter barnet. - Noter det i DayCare.

Blebørn
I skal selv medbringe bleer.
Vi forventer at I forældre har arbejdet så med barnets renlighedstræning, inden barnet starter i børnehave. Bleer medbringer i selv.

Bortkomne ting
Børnehaven er ikke erstatningspligtig overfor bortkomne ting.
Hvis barnet mister legetøj, tøj eller får forbyttet noget tøj m.m. kan det efterlyses på opslagstavlen.
Husk der skal navn på alt.
Cykler
Private cykler må gerne medtages på legepladsen, der skal medbringes cykelhjelm.
Børnehaven har ingen forsikring, der dækker skader på cyklerne.

Dyr
Vi har i Solsikken dyr, geder, får, katte og kaniner. Børnene deltager i pasningen i hverdagen.
I weekender kan forældre melde sig til at fodre dyr.
Det drejer sig om 1-2 weekender om året.

Daglig kontakt
Vi lægger vægt på den daglige kontakt med jer forældre. Er der tidspunkter, hvor I har brug for en længere snak, aftaler vi det gerne.

Feriemelding
Omkring ferieperioder får i sms eller mail om at i skal notere ferie eller fremmøde i DayCare.
Vi betragter det noterede som bindende, og skal have besked, hvis noget bliver ændret.
I forbindelse med lukkedage, er der sampasning i anden institution end Solsikken, skulle I have behovet, kontakt da Annette.

Forældresamtaler.
Nye forældre får tilbudt en 3 måneders samtale.
Samtale ved skolestart.
Både forældre og personalet i børnehaven kan til hver en tid indkalde til samtale, hvis der skønnes at være et behov.
I forbindelse med skolestart holdes der overleveringssamtaler, hvor skole, forældre og børnehave deltager.

Forsikring
Vejle Kommune har ikke en ulykkesforsikring, der dækker børns ophold i daginstitutionerne.
Forældre skal selv sørge for at barnet er ulykkesforsikret.
En ulykkesforsikring dækker ved skade, hvis der ikke er andre, der er skyld i at barnet er kommet til skade. Hvis en anden er årsag til uheldet, er det vedkommendes ansvarsforsikring, der skal dække skaden.

Fotografering
Vi bliver fotograferet en gang om året, gerne i efteråret.

Fravær
Noteres i DayCare. .

Fødselsdag
Der aftales med personalet på stuen om I ønsker at holde fødselsdag hjemme eller i børnehaven.

Goddag og farvel
Gå altid med jeres barn ind på stuen og sig goddag, så vi ved at barnet er kommet. Dette giver også mulighed for at aflevere specielle beskeder direkte til personalet.
Det er ligeledes vigtigt at I siger farvel til en fra personalet, så vi ved at barnet er hentet.

Hente og bringe barnet
Det er jer forældre, der har ansvaret for at hente og bringe barnet.
Personalet har ansvaret, når barnet er i institutionen.
Derfor er det vigtigt for personalet at vide, hvis andre kommer og henter eller bringer barnet og hvornår.

Information
Vi laver nyhedsbreve nogle gange om året, disse nyhedsbreve sender vi gerne på mail.
Fælles informationer: se garderobe opslagstavlen.
Information fra de enkelte stuer findes på stuens egen tavle.

Legeaftaler
Har børnene lyst til at komme med hinanden hjem og lege direkte fra børnehaven, skal dette være aftalt i forvejen.

Legetøj
Børnene må have et legetøj med hjemmefra om fredagen.
Vi understreger at børnehaven på ingen måde er ansvarlig for bortkommet eller ødelagt legetøj.
Medbragt legetøj må ikke fylde mere, end at det kan være i barnets garderoberum.
Det er jeres ansvar at finde forsvundet legetøj ude som inde.
Husk navn på legetøj.

Legeplads
Der udføres årligt legepladstjek af børnehavens legeplads.
Børn der er fyldt 4 år må gå på legepladsen uden voksen. (Vurderes fra barn til barn)
Børn der er fyldt 5 år må gå til slyngen i skoven.

Lukkedage
Der gives besked ved opslag.
Tjek evt. hjemmesiden hvis I skulle komme i tvivl.

Lus
I skal kontakte børnehaven, hvis jeres barn har lus.
Vi informerer øvrige forældre om skærpet opmærksomhed på evt. smitte.
Når barnet har fået behandling må han/hun komme i børnehave igen.
Vask håret med balsam og derefter kæmning.

Sygdom:
I tilfælde af smitsomme sygdommer ringes der til institutionen.
Syge børn må ikke komme i børnehaven. </P%< body>