Samarbejdspartner

I Solsikken har vi en række interne og eksterne samarbejdspartnere, som vi kan søge råd og vejledning ved.

- Sprogteamet.
- Støttepædagog korpset.
- Talepædagog. (PPR)
- Psykolog.(PPR)
- Fysioterapeuter/ergoterapeuter(PPR)
- Pædagogiske konsulenter.
- Dagplejen.
- Andre institutioner i området.
- Skolerne i området - Søndermarken,Vinding;Damhaven med flere.
- Tværsgruppen.
- Pladsanvisningen.(kontakt pladsanvisningen her)
- SSP. (Skole, social og politi samarbejde) 
- AAB – boligforening.
- Projektkoordinator
- Tandplejen
- Sundhedsplejen
- Pædagog seminariet i Jelling