Studerende

I Solsikken har vi pædagogstuderende fra Jelling seminarium.
Som udgangspunkt kan man komme i praktik i alle Solsikkens afdelinger.

Overordnede mål/forventninger.
· Den studerende tilbydes praktikplads i en af vores afdelinger.
· Den studerende tager del i dagligdagen.
· Deltager i de i gang satte aktiviteter.
· Skaber sig kontakt med forældrene.
· Deltager i de praktiske gøremål.
· Deltager i relevante møder.
· Engagement i det daglige arbejde.
· At de indgår i personalegruppen og samarbejdet.
· At de er nærværende.
· At de kan se det enkelte barn.
· At de deltager aktivt i personale og forældremøder.
· At de tør gå i dialog med forældrene.
(kilde: Solsikkens personalehåndbog)

I Solsikken forventer vi, at den studerende indgår i det daglige pædagogiske
og praktiske arbejde på lige fod med de øvrige ansatte
Den studerende skal i praktikperioden søge og opnå viden om institutionen,
herunder kultur, struktur og pædagogik.

Øvelsespraktikanter:
Er med som ”føl” hos vejlederen.
Kan udføre selvstændige opgaver efter evne og fra tidligere erfaringer.
Kan tage initiativ til aktiviteter.
Kan undre sig.
Kan være spørgende.

1.Lønnede praktikanter:
· Er en del af normeringen.
· Har erfaringer til at kunne arbejde selvstændigt med vejledning fra vejleder.
· Kan planlægge og udføre aktiviteter med og uden vejledning.
· Kan indgå i det daglige arbejde
· Kan indgå i en arbejdsplan.
· Kan tilegne sig et overblik.
· Kan bevare roen også i kaos situationer.
· Kan reflektere på egne handlinger.
· Kan tilegne sig pædagogiske opgaver.
· Kan undre sig kritisk, til egne og andres handlinger.
(Kilde: Solsikkens Personalehåndbog)

2.lønnede praktikanter:
· Som ved øvelses og 1. Lønnede praktikanter.
· Arbejder som uddannet pædagog.
· Kan selv lave aktiviteter.
· Kan planlægge og udføre pædagogisk arbejde før vejledning.
· Kan åbne og lukke institutionen.
· Kan formidle sin faglige viden til andre.
(Kilde: Solsikkens Personalehåndbog)

Se vores praktikstedsbeskrivelse her:

  • Praktikstedsbeskrivelse Solsikkens børnehave.pdf