Børnemiljøvurderinger

Stuehuset ved bækken

  I den dagtilbudsloven stilles der krav til børnemiljøet i dagtilbud.
  Der skal sættes fokus på udviklingen af et godt fysisk, psykisk og æstetisk miljø, der fremmer børnenes trivsel, sundhed, udvikling og læring.

  Børnemiljøvudering, også kaldet BMV er den proces, dom skal sætte fokus på børnemiljøet og afdække, hvilke ændringer der kan være med til at forbedre børnemiljøet.

  BMV skal tage udgangspunkt i børneperspektiv, det er derfor børnenes oplevelser af at være i børnehaven, der skal danne rammen om BMV og det vi skal arbejde med.

  I Solsikkens børnehave arbejder vi løbende med at udvikle og skabe gode læringsmiljøer for børnene.
  Vi tager udgangspunkt i grupperne og i det enklte barns behov, og justerere pædagogisk praksis herefter:
  Vi ændre ligeledes løbende vores indearealer udfra hvad der giver mening i forhold til den aktuelle gruppe af børn.