Førskolegruppe

Hector "flytter" over i storegruppen (førskole gruppen)

  Storegruppen er et tilbud til de største børn i Solsikkens børnhave.
  Storegruppen starter som udgangspunkt i august det år man fylder 5. Men vi har også løbende børn der starter i Storegruppen.
   
  At samle de største børn i en gruppe, giver os mulighed for at arbejde målrettet med at gøre børnene parate til skole. Vi fordyber os i spændende enmer, og arbejder med: indtryk, udtryk og aftryk.
  Gruppen hører til i Naturværkstedet, som er en smule primitivt, men når man ofte er ude af huset, betyder det ikke ret meget for børn og voksne.

  I Storegruppen lægger vi vægt på:

  At styrke sociale færdigheder, så de bedre kan klare udfordringer/konflikterne i dagligdagen.
  At være selvhjulpen, kan klæde sig på efter hvordan vejret er, kan pakke tasken, når vi skal på tur.
  At kunne koncentrer sig om bundne opgaver.
  At de kan modtage kollektive beskeder og fysisk udfører beskederne i praksis.
  At vi giver dem spændende og gode oplevelser.
  At de lærer at fordybe sig i legen og i aktiviteterne.

  Vi er meget ude og bruger naturen i dagligdagen. Vi har fast ugeskema, hvor vi blandt andet går i salen og leger skole.

  Vi har samarbejde med institutionerne på Søndermarken, samt Søndermarksskolen.
  Vi sender børn på mange andre skoler, som vi også kontakter og besøger inden skolestart (Hvor det er muligt)

  Overlevering:
  Når skolestart nærmer sig, har vi som noget nyt indført overleveringssamtaler mellem skole, institution og forældre. I samtalen snakkes der om netop jeres barns behov i forbindelse med skolestart m.m.