Mål og værdier

  Vi vil med gode og kærlige rammer skabe tryghed for børnene.
  Børnene skal lære at tro på sig selv ved at blive stillet overfor udfordringer, valg og mulighed for selv at bestemme indenfor de givne rammer.
  Børnene skal lære at acceptere og hjælpe hinanden.
  Børnene skal udvikle en rigdom af ideer ved at deltage i aktiviteter, som svarer til deres alder.
  Børnene skal føle sig som en del af institutionen og føle ansvar for den.

  Vi vil gerne medvirke til, at det enkelte barn får følgende personlige ”redskaber” med fra Solsikken:

  - At have lyst til at lære, lege, leve og opleve.
  - At have selvværd.
  - At have selvtillid.
  - At turde sætte spørgsmålstegn.
  - At kunne vælge og finde egne værdier.
  - At kunne løse egne konflikter.
  - At kende egne grænser.
  - At turde være sig selv.
  - At have tillid til andre mennesker.
  - At kunne samarbejde, være social og have respekt for hinandens forskelligheder.
  - At kunne bruge tidligere erfaringer.
  - At have en sjov, udviklende, rar og spændende tid i Solsikken at tænke tilbage på.

  I solsikken tager vi udgangspunkt i at personalet er/kan:

  - Autentiske voksne
  - Positive og omsorgsfulde rollemodeller.
  - Anerkendende i deres tilgangt til børn, forældre og kollegaer.
  - Ser styrke i forskellighed.
  - Se og skabe tid og rum for børn.
  - Skabe en forudsigelig hverdag med kendte og faste rammer.

  Vi ser det som en force at vores børnegruppe er mangfoldig, vi er sammensat af forskellige kulturer og børn med specielle behov.
  Derfor sætter vi i Solsikken meget fokus på fællesskaber/venskaber, da der ligger en stor styrke i at være en del af et fællesskab, et fællesskab der netop ser forskellighed som en styrke.